CTKM: Trung thu đoàn viên, giao liền hỏa tốc

I. Nội dung chương trình khuyến mãi

1. Tên chương trình: TRUNG THU ĐOÀN VIÊN, GIAO LIỀN HỎA TỐC

2. Hình thức: Miễn phí nâng cấp lên Dịch vụ Chuyển phát Hỏa Tốc (*) khi khách hàng sử dụng Dịch vụ Chuyển phát nhanh để gửi hàng hóa là Bánh trung thu

– Ưu tiên xử lý và giao hàng nhanh nhất

– Cam kết an toàn hàng hóa, đảm bảo hình thức nguyên vẹn

– Không giới hạn trọng lượng hàng hoá, số lần gửi hàng

3. Sản phẩm áp dụng: Dịch vụ Chuyển phát nhanh

4. Số lượng khuyến mãi: Không giới hạn trong suốt thời gian diễn ra chương trình

5. Thời gian:  03/09 – 01/10/2020

6. Đối tượng:  Khách hàng gửi hàng hóa là Bánh trung thu tại các Bưu cục của Nhất Tín Logistics 

7. Phạm vi triển khai: Toàn quốc

(*) Áp dụng theo quy định hiện hành của Nhất Tín Logistics về Chuyển phát Hỏa Tốc 

II. Chính sách khiếu nại/ vi phạm

  • Đối với những giao dịch xảy ra tranh chấp khiếu nại, Nhất Tín có quyền thay đổi khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của Nhất Tín mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.
  • Khách hàng không được phép thực hiện hành vi gian dối để trục lợi. Ngay khi phát hiện các hành vi gian dối này, Nhất Tín có quyền từ chối phục vụ dịch vụ, ngừng và/hoặc thu hồi các lợi ích Khách hàng có được thông qua hành vi gian dối và khóa tài khoản Khách hàng vĩnh viễn.
  • Nhất Tín giữ toàn quyền sử dụng hình ảnh của Khách hàng được hưởng khuyến mại cho các hoạt động truyền thông của công ty mà không cần phải thông qua ý kiến về việc sử dụng hình ảnh phù hợp với quy định với Pháp Luật.
  • Các nội dung khác không được quy định trong Thông Báo này sẽ áp dụng theo các Quy định và Chính sách hiện hành của Nhất Tín.
  • Trong mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại, quyết định của Nhất Tín Logistics là quyết định cuối cùng.

Hỗ trợ chương trình và liên hệ Tư vấn: tại Chi nhánh, Bưu cục hoặc Tổng đài CSKH 1900 63 66 88