Thư chúc Tết Tân Sửu 2021 của Chủ tịch HĐQT Nhất Tín Logistics