Thông báo tạm thời thay đổi địa điểm giao dịch tháng 4-2020

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/03/2020, trên tinh thần tiếp tục phục vụ người dân, góp phần hỗ trợ giao nhận cho các hoạt động mua sắm trực tuyến theo khuyến nghị của Chính phủ, các dịch vụ chuyển phát nhanh của Nhất Tín Logistics vẫn được duy trì hoạt động như bình thường.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn cho Quý khách khi đến giao dịch tại Bưu cục, Nhất Tín Logistics xin thông báo về việc tạm thay đổi một số điểm giao dịch như sau:

​Nhất Tín Logistics trân trọng thông báo!