Thông báo số 5 về việc ảnh hưởng giao nhận hàng hóa do giãn cách xã hội tại TP.HCM