Nhất Tín Logistics: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM đã kí quyết định Số 3799/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Nhất Tín Logistics vinh dự là một trong 43 tập thể được Chủ tịch UBND TP.HCM tuyên dương, khen thưởng va trao tặng Bằng khen trong dịp này.

Với sứ mệnh ??̛? ??̉ ??̣̂? ??̣?ℎ ??̣, không chỉ là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ logistics hướng về khách hàng, Nhất Tín Logistics tâm niệm còn là đơn vị luôn đồng hành trong các hoạt động xã hội, góp phần tích cực và hỗ trợ hết mình vì cộng đồng.

Nhất Tín Logistics