7 điều cần làm mỗi ngày, đánh bay Covid-19

Mặc dù đại dịch đã được kiểm soát một phần nhưng để đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, mọi người không được lơ là chủ quan và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo Khuyến cáo của Bộ Y tế nhé.