Danh sách các địa bàn thực hiện phong tỏa cách ly do dịch COVID-19 (cập nhật từ 03/05/2021 đến nay)

Nhất Tín Logistics xin thông báo đến quý khách hàng về việc hạn chế nhận và gửi hàng đến một số địa điểm đã bị phong tỏa cách ly và/hoặc thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

BẮC GIANG

TP Bắc Giang

+ Phường Dĩnh Kế: Tổ dân phố Phú Mỹ 3

Thực hiện: Phong tỏa, Cách ly, Giãn cách xã hội

+ Phường Thọ Xương: Tổ dân phố 5

+ Phường Song Khê

+ Phường Lê Lợi: Bao gồm 3 Tổ dân phố Dân Chủ, Lê Lợi, Nghĩa Long

+ Xã Tân Mỹ: Thôn Miễu

+ Phường Trần Nguyên Hãn: Tổ dân phố số 5

+ Phường Xương Giang: Tổ dân phố Thành Ngang

+ Xã Tân Tiến: Thôn Xuân, thôn Trước

Thực hiện: Phong tỏa

Huyện Lục Nam

+ Xã Phương Sơn: Thực hiện Phong tỏa, Cách ly, Giãn cách xã hội

+ Xã Cẩm Lý: Thôn Kim Sa

+ Xã Bắc Lũng: Thôn Xuân Phú

+ Xã Đan Hội

+ Xã Yên Sơn: Thôn 15, thôn 16, Thôn 17

+ Xã Khám Lạng: Thôn Bình Tân, thôn An Phú

+ Thị trấn Đồi Ngô: Bao gồm 2 Tổ dân phố Hai Mươi, Vân Động

+ Xã Chu Điện

– Thôn Hà Mỹ

– Thôn Ngọc Mai

+ Xã Bảo Đài: Thôn Bảo Chánh

+ Xã Tam Dị: Thôn Trại Đáng

+ Xã Đông Phú: Thôn Cây Đa

+ Xã Bảo Sơn: Thôn Vàng

Thực hiện: Phong tỏa

+ Xã Nghĩa Phương: Thôn Tó

+ Xã Đông Hưng: Trại Ruộng

Thực hiện: Cách ly từ 23h ngày 22/5/2021

Huyện Việt Yên

+ Xã Vân Trung:

– KCN Vân Trung

– Thôn Vân Cốc 3, thôn Vân Cốc 4, thôn Trung Đồng: Thực hiện Phong tỏa từ 18h, ngày 15/5/2021

+ Xã Quang Châu:

– KCN Quang Châu

Thực hiện: Phong tỏa, Cách ly, Giãn cách xã hội

– Bao gồm các Thôn: Nam Ngạn, Núi Hiểu

Thực hiện: Phong tỏa từ 18h, ngày 15/5/2021

+ Xã Tự Lạn: Thôn Đầu

Thực hiện: Phong tỏa từ 14h, ngày 15/5/2021

+ Xã Minh Đức: Thôn Cầu

Thực hiện: Phong tỏa từ 19h, ngày 14/5/2021

+ Xã Hồng Thái: Xóm Chùa (thôn Đức Liễn)

Thực hiện: Phong tỏa từ 12h, ngày 10/5/2021

+ Thị trấn Nếnh: Xóm 6, Xóm 7, tổ dân phố My Điền

Thực hiện: Phong tỏa từ 13h, ngày 09/5/2021

+ Xã Ninh Sơn: Thôn Hữu Nghị

Thực hiện: Phong tỏa từ 17h, ngày 14/5/2021

+ Xã Tăng Tiến: Thôn Bẩy

Thực hiện: Phong tỏa từ 11h, ngày 13/5/2021

+ Thị trấn Bích Động: Tổ dân phố Dục Quang

Thực hiện: Phong tỏa từ 21h, ngày 22/05/2021

Huyện Yên Dũng

+ Xã Nội Hoàng , Xã Yên Lư, Xã Tiền Phong

Thực hiện: Phong tỏa từ 00h phút, ngày 18/5/2021

+ Xã Tân Liễu: Thôn Liễu Đê

Thực hiện: Phong tỏa từ 12 giờ 00 phút, ngày 13/5/2021

Huyện Hiệp Hòa

+ Xã Đông Lỗ: Thôn Nghĩa Tiến, thôn Ấp Hồng

Thực hiện: Phong tỏa từ 09h, ngày 16/5/2021

+ Xã Ngọc Sơn: Thôn Ngọc Thành 2

Thực hiện: Phong tỏa từ 19h, ngày 17/5/2021

+ Xã Đồng Tân: Thôn Quyết Thắng

Thực hiện: Cách ly từ 15h ngày 24/5/2021

+ Xã Bắc Lý: Thôn Thống Nhất

Thực hiện: Cách ly từ 17h ngày 23/5/2021

Huyện Tân Yên

+ Xã Ngọc Thiện

– Thôn Bãi Dinh: Thực hiện Phong tỏa từ 00h, ngày 16/5/2021

– Khu Đồi (thôn Đồng Lạng):

+ Xã Hợp Đức: Đồi Trẹo (thôn Tiến Sơn)

+ Xã Đại Hóa: Khu dân cư Ngò (thôn Ngò Chè): Thực hiện Phong tỏa từ 11h, ngày 23/05/2021

+ Xã Liên Sơn: Khu dân cư Bồ Đa (thôn Chung)

Thực hiện: Cách ly từ 11h30 ngày 24/5/2021

Huyện Lạng Giang

+ Xã Hương Sơn

– Thôn Đồng Thủy, thôn Đồng Tâm, thôn Hố Cao, thôn Cần Cốc, thôn Cẩy

Thực hiện: Phong tỏa từ 18h, ngày 09/5/2021

– Thôn Kép 12, thôn Hương Thân: Thực hiện Phong tỏa từ 7h, ngày 14/5/2021

– Thôn Quỳnh, thôn Hèo: Thực hiện phong tỏa từ 12h, ngày 14/5/2021

+ Xã Hương Lạc

– Thôn Ống, thôn Má Bắp: Thực hiện Phong tỏa từ 18h, ngày 09/5/2021

– Thôn Chùa Ngoài: Thực hiện Phong tỏa từ 7h, ngày 14/5/2021

+ Xã Tân Hưng: Thôn Dinh

Thực hiện: Phong tỏa từ 12h, ngày 14/5/2021

+ Thị trấn Vôi: Tổ dân phố Hoành Sơn

Thực hiện: Phong tỏa từ 12h, ngày 14/5/2021

+ Xã Yên Mỹ: Thôn Vinh Quang

Thực hiện: Phong tỏa từ 18h, ngày 09/5/2021

+ Xã Tân Thanh

– Thôn Chung: Phong tỏa từ 18h, ngày 09/5/2021

– Thôn Tê, thôn Tuấn Thịnh: Thực hiện Phong tỏa từ 14h, ngày 18/5/2021

+ Thị trấn Kép

– Phố Cả: Thực hiện Phong tỏa từ 18h, ngày 09/5/2021

– Tổ dân phố Vạc: Thực hiện Phong tỏa từ 21h, ngày 12/5/2021

Huyện Yên Thế

+ Xã Đông Sơn: Thôn Trường Sơn

Thực hiện: Phong tỏa từ 21h, ngày 09/5/2021

+ Xã Xuân Lương, Xã Canh Nậu, Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Vương

Thực hiện: Cách ly từ 0h ngày 25/5/2021

+ Xã Tam Hiệp: Thực hiện Cách ly từ 18h ngày 24/5/2021

BẮC NINH

TP Bắc Ninh

+ Phường Nam Sơn: Khu Thái Bảo

Thực hiện: Cách ly từ ngày 12/05/2021

+ Phường Đại Phúc: Thực hiện: Cách ly từ ngày 17/05/2021

+ Các Phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vân Dương (Khu Vân Trại), Hòa Long (Khu Đẩu Hàn), Vũ Ninh (Đường Thành Sơn), Võ Cường, Kim Chân, Ninh Xá, Vạn An

Thực hiện: Cách ly từ ngày 18/05/2021

+ Các Phường: Suối Hoa, Tiền An, Kinh Bắc, Khúc Xuyên, Phong Khê, Vệ An, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh

Thực hiện Cách ly từ ngày 25/05/2021

Huyện Yên Phong

+ Xã Tam Giang: Thôn Đoài

+ Xã Đông Phong: Thôn Phong Xá

+ Xã Thụy Hòa: Thôn Bằng Lực

+ Xã Đông Tiến: Thôn Đồng Thôn

+ Xã Yên Trung

Thực hiện: Cách ly từ ngày 25/05/2021

Huyện Tiên Du

Thực hiện: Cách ly từ ngày 06/5/2021

+ Các Xã: Lạc Vệ, Tân Chi

Thực hiện: Cách ly từ ngày 19/5/2021

Huyện Quế Võ

+ Các Xã: Đại Xuân, Chi Lăng, Phượng Mao, Mộ Đạo, Nhân Hòa, Phương Liễu, Quế Tân, Việt Hùng, Hán Quảng, Bồng Lai

Thực hiện: Cách ly từ ngày 20/05/2021

Huyện Thuận Thành

Xã Mão Điền: Thực hiện Cách ly xã hội từ ngày 07/05/2021

Các Xã: Nghĩa Đạo, Xuân Lâm, Hoài Thượng, Trí Quả, Hà Mãn, Trạm Lộ, Gia Đông, Đình Tổ, Thanh Khương, Đại Đồng Thành, An Bình

Thị trấn Hồ

Thực hiện: Cách ly từ ngày 09/05/2021

Huyện Văn Lâm

+ Xã Lương Tài: Giãn cách xã hội

Huyện Từ Sơn

+ Xã Phù Chuẩn: Khu Rích Gạo

Thực hiện: Cách ly từ ngày 06/05/2021

Huyện Lương Tài

+ Xã Trung Kênh, Tân Lãng, An Thịnh

+ Thị trấn Thứa

Thực hiện: Cách ly từ ngày 06/05/2021

Huyện Gia Bình

Thị trấn Gia Bình: Thực hiện Cách ly

BÌNH DƯƠNG

TP Thuận An

+ Phường Vĩnh Phú: Chung cư Marina, đường Vĩnh Phú 10, phường Vĩnh Phú

+ Phường An Phú: Từ Văn Phước, KP 1B

TP Dĩ An

+ Phường Tân Đông Hiệp: Cơm Niêu Hoàng Vân, DT743

+ Phường An Bình: Hẻm 474 đường Nguyễn Tri Phương, KP Bình Đường 2

+ Phường Nhị Đồng 2: Số 2 Truông Tre Cà Phê YES

Thị xã Tân Uyên

+ Phường Tân Phước Khánh: Phong tỏa toàn bộ phường

ĐÀ NẴNG

Quận Thanh Khê

+ Phường Thạc Gián: Bệnh viện Hoàn Mỹ – 291 Nguyễn Văn Linh

+ Phường Thanh Khê Đông: Chợ Thanh Khê (đường Cù Chính Lan)

Thực hiện: Phong tỏa

Quận Hải Châu

+ Phường Bình Hiên: Khách sạn Phú An (48 đường 2/9)

+ Phường Thuận Phước: New Phương Đông (20 Đống Đa)

Quận Sơn Trà

+ Phường Phước Mỹ: Chợ Phước Mỹ

Thực hiện: Cách ly

ĐẮK LẮK

TP Buôn Ma Thuột

+ Phường Tân Thành: Hẻm 198/1/25 Mai Hắc Đế

ĐIỆN BIÊN

Huyện Mường Chà

+ Thị trấn Mường Chà

Thực hiện: Cách ly

HÀ NAM

Huyện Lý Nhân

+Xã Bái Lý, xã Chân Lý, xã Đạo Lý

Thực hiện: Cách ly

HÀ NỘI

Quận Hoàng Mai

+ Phường Thịnh Liệt: Tầng 10 Chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị)

Thực hiện: Cách ly

+ Phường Hoàng Liệt: Tòa nhà sinh viên Pháp Vân

Thực hiện: Cách ly

Quận Hai Bà Trưng

+ Phường Vĩnh Tuy: Tầng 24, Tòa nhà Park 10 Time City

+ Phường Mai Động: Tòa nhà Park 11 Park Hill – KĐT TimeCity

Quận Thanh Xuân

+ Phường Nhân Chính

– Chung cư Legacy Số 106 Ngụy Như Kon Tum

– Tòa nhà 27 Lê Văn Lương

Thực hiện: Cách ly

Quận Hà Đông

+ Phường Mỗ Lao

– Tòa CT7 Boo Young

– Tòa Hồ Gươm Plaza

Thực hiện: Phong tỏa

+ Phường Phú Lương: Khu Thượng Mạo

+ Phường Yên Nghĩa: Dịch vụ Yên Nghĩa

Thực hiện: Giãn cách xã hội

Quận Bắc Từ Liêm

+ Phường Mai Dịch: Tòa nhà R4A – Goldmark City

Thực hiện: Cách ly

Huyện Đông Anh

+ Phường Việt Hùng: Làng Dục Nội, Lỗ Giao

+ Phường Kim Nỗ: Xóm 2, thôn Bắc

Thực hiện: Cách ly

+ Phường Thụy Lâm: Thực hiện Giãn cách xã hội

+ Phường Kim Chung

– Bệnh viện Nhiệt Đới TƯ: Cách ly

– KCN Thăng Long: Giãn cách xã hội

Huyện Thanh Trì

+ Xã Tân Triều: Bệnh viện K3 Tân Triều

+ Xã Tả Thanh Oai: Tầng 14, Tòa nhà 10C, Chung cư Đại Thanh

Thực hiện: Cách ly

Huyện Phúc Thọ

+ Xã Hiệp Thuận: Thôn Hiệp Lộc 3

Thực hiện: Cách ly

Huyện Thường Tín

+ Xã Tôi Hiệu, Xã Dũng Tiến: Thực hiện Cách ly

+ Xã Hiền Giang: Thôn Nhân Hiền

Thực hiện: Phong tỏa

HẢI DƯƠNG

TP Hải Dương

+ Phường Tân Bình: Khách sạn Purple Lotus Hải Dương (232 Trường Chinh)

+ Phường Trần Phú: Tuyến phố Bạch Đằng, Đội Cấn

Thực hiện: Phong tỏa, Cách ly

+ Các Phường: Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Ngọc Châu

Thực hiệc: Cách ly

HẢI PHÒNG

Huyện Tiên Lãng

+ Xã Tiên Thắng: Khu 6, Lộc Trù

HÒA BÌNH

TP Hòa Bình

+ Phường Đồng Tiến:

– Quán cơm Ngọc Bích (Tổ 15)

– Trường Mầm non Hoa Linh (Tổ 16)

+ Phường Tân Thịnh: Tổ chức phi Chính phủ, tòa nhà Dạ Hợp (Tổ 5 Lê Thánh Tông)

+ Xã Hòa Bình: Xóm Máy 1 – Trường trung học cơ sở Hòa Bình (Lớp 3, 4, 5)

Thực hiện: Phong tỏa, Cách ly, Giãn cách xã hội

HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào: Toàn bộ

Huyện Khoái Châu: Xã Đông Ninh, xã Tân Châu, xã Đại Tập, xã Đông Kết, xã Tứ Dân

Huyện Văn Lâm: Xã Lạc Đạo, xã Chỉ Đạo, xã Việt Hưng, xã Đại Đồng, xã Lương Tài

LẠNG SƠN

Huyện Hữu Lũng

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện Cách ly

LÀO CAI

Thị xã Sa Pa

LONG AN

TP Tân An: Khu phố 3 (Phường 2)

Huyện Cần Giuộc

+ Xã Long Hậu: Tổ 14, Tổ 17 (Ấp 4)

Huyện Cần Đước

+ Thị trấn Cần Đước: Khu phố 7

+ Xã Tân Lân: Bệnh viện Cần Đước

+ Xã Phước Vân: Chợ Phước Vân (khu 10, ấp 4)

Huyện Tân Thạnh: Xã Tân Thành (Ấp 3)

NGHỆ AN

Huyện Hoàng Mai

+ Xã Quỳnh Lập: Thôn Tâm Tiến, thôn Đồng Tiến, thôn Tân Hải, thôn Tân Thành, thôn Sơn Long

Thực hiện: Phong tỏa, Cách ly, Giãn cách xã hội

PHÚ THỌ

TP Việt Trì: Xã Kim Đức

QUẢNG NAM

TP Hội An

+ Phường Cẩm An: Cách ly từ 06/05/2021

QUẢNG NINH

TP Hạ Long

+ Phường Cao Xanh: Tổ 11, khu 11

SƠN LA

Huyện Mai Sơn

+ Thị trấn Mai Sơn

Thực hiện: Phong tỏa, Cách ly

TPHCM

Quận 1

+ Phường Bến Nghé

– Khách sạn Sheraton

– Công ty Novaland (65 Nguyễn Du)

– Nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ)

– Toà nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn

– 111 Pasteur

– 144 Tôn Thất Đạm

+ Phường Cô Giang: Số 90 Trần Đình Xu

+ Phường Nguyễn Cư Trinh: Hẻm 245 đường Nguyễn Trãi

+ Phường Đa Kao

– Safi Tower 209 Nguyễn Văn Thủ

– 27B Nguyễn Đình Chiểu

+ Phường Tân Định: Hẻm 212/158 Nguyễn Văn Nguyễn

+ Phường Bến Thành

– Công ty Trung Nguyên 82-84 Bùi Thị Xuân

– Công ty TNHH Harmony Hotel 32-34 Bùi Thị Xuân

– 50D Bùi Thị Xuân

+ Phường Cô Giang: Toà nhà Samco 326 Võ Văn Kiệt

+ Phường Phạm Ngũ Lão

– 102 AB Cống Quỳnh

– Hẻm 120 Trần Hưng Đạo

– Hẻm 103/35 Cống Quỳnh

Quận 3

+ Phường 1: Hẻm 611 đường Điện Biên Phủ

+ Phường 3: Hẻm 51; Số 51/22 đường Cao Thắng

+ Phường 5: Hẻm 287, Hẻm 289, Hẻm 404 đường Nguyễn Đình Chiểu

+ Phường 6: Số 129 Pasteur

+ Phường 11: Hẻm 436; Hẻm 436/59 Cách Mạng Tháng 8

+ Phường 14: Hẻm 284 Lê Văn Sỹ

+ Phường Võ Thị Sáu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Grove (129 Pasteur)

Quận 4

+ Phường 3: Quán cà phê Trung Nguyên E-Coffee (Số 1, lô B2, CC phường 3)

+ Phường 4: Cửa hàng Bách Hoá Xanh (150 Tôn Đản)

+ Phường 8

– Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu

– Hẻm 243/23 Hoàng Diệu

+ Phường 10: Hẻm 122/34 Tôn Đản

+ Phường 13

– Quán Trung Nguyên số 46 Nguyễn Trường Tộ

– Hẻm cụt 1/25D Hoàng Diệu

+ Phường 15: Hẻm 243/54/21 Tôn Đản

+ Phường 18: Hẻm 58/24 Tôn Thất Thuyết

+ Phường 12: Số 46 Nguyễn Trường Tộ

Quận 5

+ Phường 1: Hẻm 740 Võ Văn Kiệt

+ Phường 2: Block A, chung cư Phan Văn Trị

+ Phường 5: Hẻm số 5 Huỳnh Mẫn Đạt; Một phần đường Nguyễn Thới Trung

+ Phường 6: Chung cư 43 An Bình

+ Phường 9: Số 3; Số 77 Trần Nhân Tôn

+ Phường 10

– Số nhà 39; 41 Hải Thượng Lãn Ông

– Số 04 Phan Phú Tiên

– Bệnh viện Công an TP 126 Hải Thượng Lãn Ông

+ Phường 11

– Cửa hàng Bách Hóa Xanh (290 Trần Hưng Đạo)

– Hủ tiếu gõ góc 002, Lô E, CC Hùng Vương

– Đường Ký Hoà, đoạn từ Triệu Quang Phục đến Lương Nhữ Học

+ Phường 12: Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ

+ Phường 13

– Công ty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh Hoài Đức

– Một phần đường Trịnh Hoài Đức

– Một phần đường Gò Công

– Hẻm 77 Nguyễn Thi

+ Phường 14: Chung cư 21 Phú Giáo

Quận 6

+ Phường 2

– Cửa hàng Dũ Nguyên (01 Lê Quang Sung)

– Trụ ATM Vietin Bank, 2F Lê Quang Sung

+ Phường 3: Hẻm 229 Phạm Văn Chí

+ Phường 5

– Tiệm Photo 49 Minh Phụng

– Hẻm 53 Bửu Đình

+ Phường 6

– Tiệm hớt tóc Tám (304 Lê Quang Sung); Một phần đường Lê Quang Sung

– Hẻm 136 Hậu Giang

+ Phường 8: Số 51 Bà Lài

+ Phường 11: Một phần đường Nguyễn Văn Luông

+ Phường 13: Số 110/9 Bà Hom; Chung cư số 1G đường số 10

+ Phường 14: Hẻm 64 Đặng Nguyên Cần; Hẻm 103 Tân Hoá

Quận 7

+ Phường Tân Kiểng: Đường số 3

+ Phường Tân Hưng

– Ngân hàng VIB Nguyễn Thị Thập

– Công ty cổ phần Bất động sản BNC có địa chỉ tại 62, đường số 8

– Tháp W1 và Tháp W2 chung cư Sunrise City Central, số 25 đường Nguyễn Hữu Thọ

+ Phường Tân Phong: Công ty JAF (20C4 đường số 66, khu phố 2)

+ Phường Tân Quy: Đường số 53; Hẻm 17/22A Gò Dầu

+ Phường Tân Phú: Chung cư Riviera Point, đường Nguyễn Văn Tưởng

+ Phường Bình Thuận

– Số 50 đến số 78 đường số 1 khu phố 3

– Số 37 đến dố 1010 đường số 1 khu phố 3

+ Phường Phú Mỹ: Tháp E25, chung cư Bellaza đường số 2

+ Phường Tân Thuận Đông: Số 53/28 Bùi Văn Ba

+ Phường Tân Thuận Tây: Số 31 đến số 35 đường 5K

Quận 8

+ Phường 1: Hẻm 450B đường Dương Bá Trạc

+ Phường 2 Hẻm 47 Nguyễn Thị Tần

+ Phường 3

– Hẻm 280 Phạm Thế Hiển

– Hẻm 190; Hẻm 225 Tạ Quang Bửu

+ Phường 4: Khu phố 6, 7; Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển

+ Phường 5

– Gầm cầu Hiệp Ân đến địa chỉ 15/5 Bông Sao

– Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải

+ Phường 6: Hẻm 2129 Phạm Thế Hiểm

+ Phường 7: Đoạn đường D7 khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn; Từ số nhà 01 đến số 11 đường 3643B Phạm Thế Hiển

+ Phường 8: Hẻm 337 Hưng Phú

+ Phường 10: Hẻm 933 Ba Đình

+ Phường 12: Nhà số 1 đến số 75 đường Phong Phú

+ Phường 14: Hẻm 117H Hoài Thanh (từ số nhà 117H/1 đến số nhà 117H/37)

+ Phường 15: Đoạn Hẻm 17 Mễ Cốc; Đoạn hẻm 41 Lương Văn Cang

+ Phường 16

– Block B của Chung cư Mỹ Phúc; Số 204/169 An Dương Vương

– Đường số 2 Khu tái định cư Cảng Phú Định

– Số 1A An Dương Vương

– Hẻm 25/2 An Dương Vương

Quận 10

+ Phường 4

– Phòng khám Đa khoa Medic Hoà Hảo

– Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương

+ Phường 5: Hẻm 138 Ngô Quyền

+ Phường 10

– Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong

– Hẻm 275 Đường 3/2

+ Phường 12

– Hẻm 133 đường Hoà Hưng

– Hẻm 392 Cao Thắng

+ Phường 14: Trường Việt Úc – cơ sở 3/2, 594 đường 3/2

Quận 11

+ Phường 15: Lô 4 Khu B chung cư Phú Thọ

Quận 12

+ Phường Thạnh Xuân: Tổ 2 KP1; Tổ 25 KP2; Tổ 24 KP7

+ Phường Thạnh Lộc

– Đường TL19; TL15; Tổ 2, khu phố 3b; Tổ 4, khu phố 3c; Tổ 15, khu phố 3b

– Hẻm 170 Hà Huy Giáp Tổ 10, KP 3A

+ Phường Tân Thới Nhất

– Block A, Chung cư Moscow Tower

– Block C, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn

– Trường mầm non Kid Town

– Cụm dân cư Tân Thới Nhất và Đông Hưng Thuận

– Tổ 68 Khu phố 6; TTN 22, Khu phố 4; Tổ 18 KP2

– Block B1 chung cư Topaz Home 102 Phan Văn Hớn

– Kho chứa hàng CTTM Nguyễn Kim đường TTN 08 KP3

+ Phường Tân Chánh Hiệp

– Chung cư Hưng Ngân (48A Dương Thị Mười)

– Một phần Tổ 3, Tổ 5 (Khu phố 2)

+ Phường Tân Hưng Thuận

– Tòa nhà Concentrix, CVPM Quang Trung

– P404 số 60, tổ 6, KP7

+ Phường Đông Hưng Thuận: Tổ 10, KP2; Hẻm 481, KP4; MN Anh Đào; Gánh đậu Galaxy NVQ

+ Phường Hiệp Thành

– Số nhà 523/28/2 Lê Văn Khương

– Tổ 23C, KP2; Tổ 55, KP5

+ Phường Thới An: Huyndai Thới An

+ Phường Trung Mỹ Tây

– Công ty MBK số 9

– Tổ 24 KP2

– Tổ 43 KP4; Hẻm 125 KP4

– Tổ 40 KP5

+ Phường Tân Thới Hiệp: Tổ 10 KP2; Tổ 24 KP3A

Quận Tân Phú

+ Phường Tân Quý: Một phần đường Đô Đốc Lộc

+ Phường Sơn Kỳ

– Block C (Chung cư Sơn Kỳ 1)

– Chung cư Sơn Kỳ 2

– Đường số 27

– 009 Lô A Cc Sơn Kỳ

+ Phường Phú Thạnh: Một phần đường Văn Cao

+ Phú Thọ Hoà: Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch

+ Phường Hòa Thạnh

– Chung cư Sen Xanh (Lotus Garden – 36 Trịnh Đình Thảo)

– Điểm bầu cử trường CĐ Công nghệ thông tin

– Hẻm 51 đường Tân Thành

– Đường Nghiêm Toản

– KDC, 568/29 Nghiêm Toản

+ Phường Phú Trung

– Hẻm 25/49 đường Nguyễn Minh Châu

– Hẻm 17 Gò Dầu

– Bệnh viện Tân Phú

– Bách hóa xanh kênh Tân Hóa, số 216, Kênh Tân Hóa

– KDC 76 Hoàng Xuân Nhị

– 134/6 Khuông Việt (128B Kênh Tân Hóa)

– Chung cư Huỳnh Văn Chính 2

+ Phường Tây Thạnh

– Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu

– Hẻm 710, Lũy Bán Bích

– Công ty TNHH IDS (67 đường T4A)

– KCN Tân Bình (Cty CP Thiết bị Nhà bếp VINA thuộc khu công nghiệp Tân Bình)

– Đường T4A

– Hẻm 229 đường Tây Thạnh

– Hẻm 76; Hẻm 226 Lê Trọng Tấn

– KDC 229/40/1 Tây Thạnh

– KDC 39/40 Hồ Đắc Di

– KDC 9 Nguyễn Hữu Tiến

+ Phường Tân Thới Hoà

– Đường Nguyễn Văn Yến; CC Rubyland 4 Lê Quát

– Một phần đường Lý Thánh Tông

– Một phần đường Nguyễn Văn Yến

+ Phường Hiệp Tân: Hẻm 2; Hẻm 6 Nguyễn Văn Vịnh

+ Phường Tân Thành

– Số 59 Đường 30/4; 710/16 Lũy Bán Bích

– Một phần đường Thành Công

Quận Bình Thạnh

+ Phường 1

– Bệnh viện Quận Bình Thạnh

– Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng

+ Phường 3: Số nhà 32D Vũ Huy Tấn

+ Phường 5: Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu

+ Phường 7: Bệnh viện nhân dân Gia Định

+ Phường 11: Hẻm 26 Trần Quý Cáp; Hẻm 346 Phan Văn Trị; 344A Phan Văn Trị

+ Phường 15: Hẻm 27; Hẻm 71; Hẻm 57/55; Số 293 đường Điện Biên Phủ

+ Phường 19: Hẻm 32 Mê Linh; Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết Chánh

+ Phường 21: Hẻm 189 Xô Viết Nghệ Tĩnh

+ Phường 22: Tòa nhà Landmark 3 thuộc Vinhomes Central Park

+ Phường 25: Chung cư 3B 208 Nguyễn Gia Trí

+ Phường 27: Hẻm 63 Bình Quới; Hẻm 75/11 Bình Quới; Hẻm 178 Bình Quới

+ Phường 28: – Hẻm 178/18; Hẻm 352 Bình Quới

Quận Phú Nhuận

+ Phường 1: Toà nhà SATRA 163 Phan Đăng Lưu

+ Phường 2

– Nhà hàng King BBQ 205, Phan Xích Long

– Guta Café, 40, Hoa Hồng

+ Phường 5

– Hẻm 100; Hẻm 122 đường Thích Quảng Đức

– Hẻm 120 Thích Quảng Đức

– Hẻm 32 Nguyễn Văn Đậu

+ Phường 7: Hẻm 86 Phan Tây Hồ

+ Phường 8: Bệnh viện Sài Gòn ITO

+ Phường 9: Hẻm 19/50 Hồ Văn Huê

+ Phường 10: Toà nhà Sogetraco (đường Đặng Văn Ngữ)

+ Phường 11

– Công ty tài chính Thiên Tú FN (145B Nguyễn Đình Chính)

– Hẻm 151 Huỳnh Văn Bánh

– Hẻm 262; Hẻm 279/10B Huỳnh Văn Bánh

+ Phường 13: Số 57 Đặng Văn Ngữ

+ Phường 17: Đường Ngô Thời Nhiệm

Quận Gò Vấp

+ Phường 3

– Hẻm 415; Hẻm 456; Hẻm 477; Hẻm 891/44/16; Hẻm 465/33/10; Hẻm 891 đường Nguyễn Văn Công

– Hẻm 482/1; Hẻm 842/1/94 đường Nguyễn Kiệm

– Một phần đường Nguyễn Thái Sơn

+ Phường 4: Hẻm 48 Phạm Ngũ Lão, KP1

+ Phường 5

– Hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm

– Hẻm 80/12 Dương Quãng Hàm, khu phố 14

+ Phường 6

– Hẻm 182; Hẻm 350 Lê Đức Thọ

– Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 503 Nguyễn Oanh

– Tầng 3 nhà trọ 496/63/5 Dương Quảng Hàm

+ Phường 7

– Hẻm 258/11 Đường số 6

– Hẻm 468/2 Phan Văn Trị

– Hẻm 265 Nguyễn Thái Sơn

– Một phần đường số 6 KP6 (Từ 199 Nguyễn Văn Nghi đến 254 Đường số 6)

– Lô A3.1 chung cư K26 Dương Quảng Hàm

– Một phần đường số 2, từ nhà số 2 đến số 49, KDC City Land

+ Phường 8

– Hẻm 954; Hẻm 1180 Quang Trung

– Hẻm 307 đường số 10 Nguyễn Văn Khối

+ Phường 9

– Phòng khám Thiên Khai

– Phòng khám Đa khoa Xóm Mới (332 – 334 Phạm Văn Chiêu)

– Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn Thọ

– Hẻm 95 đường số 3; Hẻm 252 đường số 3

– Hẻm 338 Phạm Văn Chiêu

– Phong toả 1 đoạn từ 107 đến 195 đường số 9

– Một phần hẻm 41 đường số 3, khu phố 7

+ Phường 10

– Phòng khám Trần Diệp Khanh (25 Nguyễn Oanh)

– Hẻm 61/27 Quang Trung

– Công ty 32, số 170 Quang Trung

+ Phường 11

– Hẻm 637/37; Hẻm 562/11/16 đường Quang Trung

– Hẻm 78/16 đường số 8

– Bệnh viện quận Gò Vấp: Phong toả tạm thời để khử khuẩn từ tối 3/6

+ Phường 12

– Hẻm 74; Hẻm 84/59 đường Bùi Quang Là

– Hẻm 256 Phan Huy Ích

– Một phần đường Tân Sơn

– Hẻm 203/6 Huỳnh Văn Nghệ

+ Phường 14

– Phòng khám Y khoa Quang Trung (1322 Quang Trung)

– Hẻm 14/5; Hẻm 91; Hẻm 549/44 đường Phạm Văn Chiêu

– Số nhà 1358/30 Quang Trung

– Đường 53, tổ 36 khu phố 5

– Chung cư Ehome, Lock C số 359 Phạm Văn Chiêu

– Chung cư Thái An 6 (Hẻm 221/1 Phan Huy Ích)

+ Phường 15

– Hẻm 854/34 Thống Nhất

– Hẻm 778/32/29 đến 778/34 Thống Nhất, KP6

– Hẻm 796/17 Lê Đức Thọ

– Khu Sông Đà

+ Phường 16: Hẻm 7, tổ 70 Thống Nhất; Hẻm 60/11 Đường số 2

+ Phường 17

– Hẻm 129/24 Đường số 2

– Hẻm 24; Hẻm 40 Lê Thị Hồng

– Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy Hoàng địa số 223/2/11 Khu dân cư Huy Hoàng

Quận Tân Bình

+ Phường 1

– Đường Lê Văn Sỹ (Hẻm 333; Khu nhà trọ số 333/7A; Phở Phú Vương số 339)

– Bệnh viện Phụ sản MêKông 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ

– Bách Hóa Xanh 233B Bùi Thị Xuân

– Cafe Trung Nguyên 249A Hoàng Văn Thụ

+ Phường 2

– Ngân hàng SHB

– Đường Bạch Đằng (Nhà số 83/4E; Khu nhà trọ số 139)

– Nhà số 15 đường Sông Đà

– Nhà số 80/7 đường Yên Thế

– Nhà số 07/1 đường Bùi Thị Xuân

– Đường Bạch Đằng (Toà nhà BlueSky số 1A; Số nhà 54/3/22)

– Đường Phổ Quang (Quán cơm chay Huyền Trang số 64/28; Quán cafe Trung Nguyên số 104; Cửa hàng tiện lợi Ministop số 104)

– Quán cafe Box Garden (336 Nguyễn Trọng Tuyển)

– 128H Phạm Văn Hai

– Số 5 Bùi Thị Xuân

– Cửa hàng giày Bitis số 370 Lê Văn Sỹ

– Pizza Company số 515 Lê Văn Sỹ

– Toà nhà Gala Center số 415 Hoàng Văn Thụ

– Cháo Lòng 374 Lê Văn Sỹ

+ Phường 3

– Nhà thuốc Pharmacity (128H Phạm Văn Hai)

– Một hẻm thuộc đường Nguyễn Bặc

91B2 Phạm Văn Hai

+ Phường 4

– Số 01 Hoàng Việt

– Vincom Plaza số 15 – 17 đường Cộng Hoà

– Kho hàng Công ty TNHH DV GN hàng hoá TSN-TECS Quản lý (Đường Thăng Long)

– Toà nhà Hải Âu số 39B đường Trường Sơn

– Khách sạn ViVia (94 – 96 đường Thăng Long)

– Khu nhà trọ Hẻm 108/E5 đường Cộng Hoà

– 5/16 Đồ Sơn

– 55 Thăng Long

+ Phường 6

– Hẻm 123 Đất Thánh

– Công ty VNPT – Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam (02 Bắc Hải Nối dài)

+ Phường 7: Cửa hàng bánh kẹo ABC 1029 CMT8

+ Phường 9: Tầng 9 chung cư Usefull số 654/6 Lạc Long Quân

+ Phường 10: Chùa Giác Lâm – 118 (số mới 565) Lạc Long Quân

+ Phường 11

– Hẻm 40 đường Tái Thiết

– Số nhà 106 Tái Thiết

– Kho hàng 93 Năm Châu

+ Phường 12

– Tầng 7 Toà nhà FE Credit 144 Cộng Hoà

– Hẻm 12 Quách Văn Tuấn

+ Phường 13

– Đường Cộng Hòa (Cửa hàng Piano số 302; Tầng 10 – Toà nhà ETOWN 2)

– Nhà 508/16/10 đường Trường Chinh

– Toà nhà 34-40 đường C1

– Tiệm hớt tóc 42 đường Thân Nhân Trung

– Cửa hàng Hasaki tại địa chỉ 71 Hoàng Hoa Thám

– Số 596/16 Trường Chinh

– Số 11A Nguyễn Quang Bích

+ Phường 14

– Số nhà 206/30 Đồng Đen

– Chung cư 1 đường Bàu Cát

– Hẻm 1006 đường Âu Cơ

– Số nhà 31 Bàu Cát

– Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Bà Quẹo số 503 Trường Chinh

+ Phường 15

– Khu nhà trọ 275/1/29 đường Phạm Văn Bạch

– Nhà số 22/38 đường Tống Văn Hên

– Nhà số 83/43/39 đường Phạm Văn Bạch

– Nhà số 166/3 đường Huỳnh Văn Nghệ

– Lô C chung cư Phúc Yên

– Hẻm 70 Nguyễn Sỹ Sách

– Cửa hàng Vinmart 68 Huỳnh Văn Nghệ

– Cửa hàng cá cảnh 710 Trường Trinh

– Khu nhà trọ số 70/36B Nguyễn Sỹ Sách

– Số 284/6 Phạm Văn Bạch

Quận Bình Tân

+ Phường Bình Hưng Hoà

– Đường 13; Một phần đường Phạm Đăng Giảng

– Số nhà 50/17/17A đường số 5; Số nhà 403/2/9 Hương Lộ 3

+ Phường Bình Hưng Hoà A: Hẻm 110/2 Đường số 4; KP3

+ Phường Bình Hưng Hoà B

– 268 Nguyễn Thị Tú

– Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long

– Số 177/27A Liên khu 4-5

+ Phường Bình Trị Đông: Hẻm 30 Đường chiến Lược khu phố 13

+ Phường Tân Tạo: 117/80 Hồ Văn Long; CC Lê Thành

+ Phường An Lạc: Chợ khu phố 2; Số 303 Hồ Ngọc Lãm

+ Phường Tân Tạo A

– 76 đường số 8; Số 100 đường số 6

– Công ty Trung Sơn

– Một phần đường Trần Thanh Mại

– Đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, Lộ Tẻ

– Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10

– Chung cư Texco 4449 Nguyễn Cửu Phú

TP Thủ Đức

+ Phường Tăng Nhơn Phú A

– Cây xăng 392 đường Lê Văn Việt

– Hẻm 31 đường số 8

– Số nhà 2/5C; Số 2/7C đường 106, KP1

– Số 50 đường 102, KP1

– Số nhà D3/6; Số D1/7 đường 385, KP2

– Số nhà B3/2A đường 429, KP2

– Số nhà 23/5 đường 160, KP3

– Số nhà 3/25 đường 182, KP3

– Số nhà 4E đường 236, KP3

– Số nhà 51C Làng Tăng Phú, KP4

– Số nhà 78/12 Làng Tăng Phú, KP4

– Số nhà (51/6B – 51/7A) đường 494, KP4

– Số nhà 45 đường 26, KP4

– Số nhà 15E đường 12, KP4

– Số nhà 2/2 Làng Tăng Phú, KP4

– Số nhà 69/4/2 đường 494, KP4

– Đường D2, KP5

– Số nhà 118/9 – 118/11 Man Thiện, KP5

– Số nhà 7/2; Số nhà 3/2 đường 385, KP6

– Cây xăng Tăng Nhơn Phú , KP6

– Số nhà 93/14 đường 106, KP6

– Số nhà 59/134; Số nhà 20/13/38 đường 102, KP7

– Số nhà Hẻm 70 đường Lã Xuân Oai, KP7

– Số nhà 182/1 đường 182, KP7

– Số nhà 31/2 đường 8, KP7

– Số nhà 39/10/12 đường 102, KP7

– Hẻm D1, đường 385

– Xung quanh khu vực số D1/7, đường 355

– Một đoạn hẻm 210, đường Man Thiện tổ 8 KP5

– Xung quanh hẻm 5 đường 210 KP5

+ Phường Tăng Nhơn Phú B

– Đường 11, KP2

– 63/12, đường 10

– Hẻm 21, khu phố 2

– Hẻm 59, Khu phố 2

– Công ty Coast Phong Phú – Số 48, đường Tăng Nhơn phú

– Số 97/57/7 đường 8

– Số 175/82/19/7 đường 2

– Hẻm 63, đường số 10

– Khu vực hẻm 97, đường 8

– Một phần đường Đình Phong Phú

– Một phần đường 2

+ Phường Thảo Điền

– Số 35 đường 59

– Số 14E Quốc Hương

– Số 29 Thảo Điền

– Block C2 Chung cư Tropic Garden, số 49 đường 66

– Một phần đường Nguyễn Văn Hưởng

+ Phường Bình Thọ: Số 10, Đường 13

+ Phường Bình Trưng Đông

– Số 31 Nguyễn Văn Giáp (Khu phố 5)

– Khu vực đường Nguyễn Văn Giáp (Từ Bình Trưng đến ngã ba Nguyễn Văn Giáp)

– Hẻm 112, đường 42

+ Phường Hiệp Bình Phước

– Một phần đường 11 KP3; Nhà trọ E5 49 đường 11 KP3

– 740/25/6A, Quốc lộ 13, KP4; Hẻm 22/1 QL 13 Kp4; Hẻm 606/44 QL13 KP4

– Khu nhà trọ 70/2, đường số 2, khu phố 6

– Hẻm 52/23/3 đường 4 KP6; Hẻm 90 đường 4 KP6; Hẻm 52 đường 4 KP6

+ Phường Hiệp Bình Chánh

Block A1, Chung cư Sunview Town

– Số 472/9/4, đường Kha Vạn Cân, khu phố 9

– Số 16, đường 2, khu phố 3

– 28/5, đường 45, khu phố 2

– 54 KVC khu phố 8

– Số 147B Trưng Trắc KP6; Số 1/5 đường 45 KP6

– Số 19 đường 36 KP8; Số 10/2A Đường 36 KP8

– Số 545 KVC KP8; Số 28/4 đường 51 KP8

+ Phường Hiệp Phú

– Bệnh viện quân dân y Miền Đông: Số 50, Lê Văn Việt

– Cửa hàng Bách Hóa Xanh, số 7 đường Ngô Quyền (Khu phố 2)

– Một phần hẻm 50 Trương Văn Thành

– Co.opMart Xa lộ Hà Nội

+ Phường Linh Đông

– Số 74/2/4, Đường 36, khu phố 8

– 437 Kha Vạn Cân

+ Phường Phước Long A

– 564A Xa lộ Hà Nội

– Số 33/28 đường Thủy Lợi

– Công ty LACO 564 Xa lộ Hà Nội

+ Phường Phước Long B

– Số 174/10, đường Dương Đình Hội, tổ 10, khu phố 4

– Chung cư Flora Anh Đào

– Block B Chung cư Fuji RASIDENSE Đường D1

– Khu vực nhà trọ và các nhà xung quanh Trần Thị Diệu, tổ 9, KP3

– Khu vực xung quanh đoạn hẻm 189 Dương Đình Hội, KP4

+ Phường Tân Phú

– Hẻm 55 đường 100 KP1

– Số 10, Đường 225, KP3; Đường 154, Kp3

– Số 54, Đường 179, KP5; Số 3, đường 197, KP5; Hẻm 207 KP5

– Số 619, KP6; Hẻm 140/39, Cầu xây 2, KP6; Một phần hẻm 23, đường 671 Kp6

– B1-505, Chung cư Topazhome

– Số 179 Hoàng Hữu Nam

+ Phường Thanh Mỹ Lợi

– Công ty Toong, khu thương mại Tòa nhà Vista Verde, đường Phan Văn Đáng

– Tòa nhà B4 (Chung cư Thạnh Mỹ Lợi)

– Nhà trọ số 7 đường 64

– Số 1 đường 63A

+ Phường Trường Thọ

– Hẻm 32, đường 12, Khu phố 8

– Chung cư Sài Gòn Metro Park đường số 11

+ Phường Bình Trưng Tây: Quán Kichi Kichi, 305 Nguyễn Duy Trinh

Phường Linh Trung: Hẻm 45, đường Hoàng Diệu 2

+ Phường Phú Hữu

– Khu biệt thự Valora Kikyo

– Khu vực cảng SP – ITC, KP4

+ Phường Thủ Thiêm: Tầng 9 tòa nhà Sofic (Số10 Mai Chí Thọ)

+ Phường An Khánh: Block C chung cư Bộ Công an

+ Phường Bình Chiểu: Một phần tỉnh lộ 43 KP2; Chung cư S Town

+ Phường Linh Chiểu: Số 57 đường 17 Kp1

+ Phường Linh Tây: Hẻm 96 đường 9

+ Phường Linh Xuân: Đường 9 KP5

+ Phường Hữu Phú: Block A, Chung cư EhomeS

Huyện Hóc Môn

+ Xã Thới Tam Thôn

– Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam Đông 2

– Hẻm tổ 142 – Tam Đông 1

– Hẻm Tổ 76, ấp Trung Đông

– Công ty gỗ Mộc Đại Cát, 29/14 Nam Thới

+ Xã Tân Thới Nhì: Khu vực tổ 57 Nhị Tân 1

+ Xã Bà Điểm

– Kho thuộc khu CN Vĩnh Lộc

– Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân; Số nhà 35/1P ấp Hưng Lân

– Tổ 5, ấp Hậu Lân

– Công ty Việt Sơn Trung, số 35/1P, tổ 21 ấp Hưng Lân

+ Xã Tân Xuân

– Hẻm dài 150 m thuộc tổ 1, ấp Mỹ Hòa 3;

– Một phần đường hẻm ấp chánh 12, 27/1 tổ 1, Mỹ Hoà 3

– Công ty Việt Đài 1/5 Ấp Bình

– Công ty Tuấn Tú, 307 Tô Ký

– Công ty Minh Thông (1/4A đường Bà Triệu, Ấp Đình)

+ Xã Trung Chánh

– Tuyến hẻm 120m thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hòa 1

– Số nhà 37/5A, Tổ 14 Ấp Mỹ Hoà 1

+ Xã Đông Thạnh

– Tổ 15; Ấp 1

– Hẻm 257/80 tổ 16, ấp 2

+ Xã Tân Hiệp

– Tân Hiệp 16, Tổ 10 + 14, ấp Tân Thới 2

– Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy

– Tân Thới 3

– Công ty KDC Style

+ Xã Xuân Thới Thượng

– Một đoạn đường XTT-17 – tổ 8 – ấp 1

– Tổ 24 ấp 4

+ Thị trấn Hóc Môn

– Chợ Hóc Môn

– Khu phố 4

– Khu vực 12/4A KP6

Huyện Nhà Bè

+ Hẻm 33 Đào Tông Nguyên

+ Xã Phú Xuân: Hẻm 61; Hẻm 133 Nguyễn Bình (Tổ 16, ấp 2)

+ Xã Nhơn Đức

– Một phần đường Lê Văn Lương Ấp 3

– Một phần đường Nguyễn Bình, Ấp 1

– Hẻm 5 tổ 3 Ấp 1

+ Xã Hiệp Phước: Hẻm 63 Nguyễn Văn Tạo Ấp 1; Hẻm 688 Bài Cát Ấp 1

+ Xã Phước Kiển: Block E Chung cư Phú Hoàng Anh Nguyễn Hữu Thọ

+ Thị trấn Nhà Bè: Hẻm 27/3 Đào Tông Nguyên, KP7

Huyện Bình Chánh

+ Xã Bình Hưng

– Chung cư Sinh Lợi (Khu dân cư Trung Sơn)

– Bệnh viện Nam Sài Gòn đường số 8, khu dân cư Trung Sơn

+ Thị trấn Tân Túc: Bưu điện Bình Chánh

+ Xã Tân Kiên

– Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (15 Võ Trần Chí)

– Hẻm A9/21 B2 Bông Văn Dĩa, Ấp 1

+ Xã Lê Minh Xuân: Một phần Bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân, Ấp 6

+ Xã Vĩnh Lộc A: Một phần tổ 12, ấp 5A

+ Xã Vĩnh Lộc B

– Một phần đoạn đường liên tổ 8, 9 Võ Văn Vân

– Một phần Tổ 8-9 ấp 3

+ Xã Phong Phú Tiệm bánh Ngon Nhất, ấp 2

+ Xã Tân Túc: Hẻm 3C Đường Bùi Thanh Khiết

Huyện Củ Chi

+ Xã Tân Phú Trung

– Hẻm 154 Tỉnh lộ 2, ấp Xóm Đồng

– Hẻm 56 đường 93 ấp Bến Đò 1

+ Xã Bình Mỹ: Đường 164, Ấp 5

+ Xã Tân Thạnh Đông

– Ấp 7A; Ấp 9

– Đường Nguyễn Kim Cương, Ấp 8 xã Tân Thạnh Đông

+ Xã Tân Thông Hội: Công ty Vĩnh Hiệp 661 Nguyễn Văn Khạ

+ Thị trấn Củ Chi: Đường Nguyễn Thị Thiệu, khu phố 2

Thực hiện: Phong tỏa

Nguồn: Tuoitre.vn

THÁI NGUYÊN

TP Thái Nguyên

+ Phường Trung Thành: Số nhà 194 Tổ 9

Huyện Phú Bình

+ Xã Dương Thành

Huyện Đồng Hỷ

+ Xã Cây Thị: Thực hiện Cách ly

Huyện Phổ Yên

+ Xã Ba Hàng: 294 Phạm Văn Đồng (Nhân Viên nhận hàng tiếp xúc khách hàng bị F1)

THANH HÓA

Huyện Ngọc Lặc

+ Xã Minh Sơn

Huyện Thiệu Hóa

+ Xã Thiệu Phúc: Thực hiện Phong tỏa

TIỀN GIANG

Huyện Gò Công Đông: Cụm công nghiệp Gia Thuận (ấp 3, xã Gia Thuận)

TRÀ VINH

Thị trấn Cầu Kè: Khóm 5, Khóm 6

VĨNH PHÚC

Huyện Yên Lạc

+ Thị trấn Yên Lạc

Nhất Tín Logistics