Thông báo về việc ảnh hưởng thời gian giao hàng do áp thấp nhiệt đới và bão số 6 tại miền Trung (11 – 13/10)