Nộp đơn ứng tuyển trực tuyến Nhất Tín Logistics

Nộp đơn ứng tuyển

Họ tên *
Số điện thoại *
Email *
Khu vực *
Vị trí ứng tuyển *
CV (Chỉ chấp nhận định dạng .doc, .docx, .pdf và dung lượng tối đa là 2MB)