Tầm nhìn và Sứ mệnh

- Tầm nhìn
 
Năm 2020 trở thành đơn vị Chuyển Phát Nhanh được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Internet, Hướng tới đơn vị cung cấp vận chuyển số 1 về hàng hóa Thương mại điện tử và đứng TOP 3 đơn vị đạt số lượng sử dụng vận đơn.
 
- Sứ Mệnh
 
Thay đổi những điều không tưởng thành những việc đơn giản và có tính khả thi cao. Kết nối không gian và thời gian bằng những giải pháp vận chuyển tôi ưu và không ngừng chuyển động.
Tạo ra nhiều việc làm cho Xã hội và mang lại thu nhập cao, ổn định cho chính họ.
 
- Giá trị cốt lõi
 
Được phục vụ khách hàng là cơ hội quý báu cho chúng tôi
 
- Phương châm
 
“Hơn cả một dịch vụ” là vượt ra khỏi khuôn khổ của một dịch vụ, đó không chỉ mang lại cho đối tác của mình một sự lựa chọn mà còn cùng đối tác cam kết xây dựng một xã hội hoàn mỹ.
 
- Logo 
 
 
 
+ Logo “NHẤT TÍN” bản thân nó đã gửi tới một thông điệp trọng chữ Tín lấy chữ Tín hàng đầu
+ Hình mặt cười luôn mang lại sự hài lòng của Quý khách hàng
 
HOTLINE 1900.63.6688