Vận chuyển thương mại
điện tử (COD)

Dịch vụ

Là dịch vụ kết hợp giao hàng thu tiền cho khách bán hàng qua mạng.
Chuyển phát nhanhDịch Vụ Chuyển Phát Nhanh
phí ship COD

Dịch Vụ Vận Chuyển Nguyên Xe

Chuyển Phát Nhanh Đường Bộ

Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Đường Bộ