HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NCC 006 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Công Cát
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chairman
chad v4 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Chad Ryan Ovel
Cố vấn cấp cao
2006 - 2013: Tổng GĐ AA Corporation.
2013 - Hiện tại: Tổng GĐ Mekong Capital.
nvt v4 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Văn Tú
Tổng Giám Đốc - Thành viên HĐQT
2007 - 2010: GĐ Kinh doanh Tín Thành Express
2011 - 2014: Tổng GĐ Kerry Express Vietnam
pdl v4 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Phạm Đình Lợi
Thành viên HĐQT
2001-2009: Sáng lập và CEO Tín Thành Express
2010 - 2014: Cố vấn cấp cao Tín Thành và Kerry Express Việt Nam
Nguyen Anh Quang2 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Anh Quang
Phó chủ tịch HĐQT
2014 - 2015: Phó Chủ tịch Merill Lynch, Vương Quốc Anh.
2016 - Hiện tại: Bộ phận Đầu tư Mekong Capital
hna v4 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Hàn Ngọc Anh
GĐ Tài chính, Thành viên HĐQT
2006 - 2011: GĐ Tài chính Tín Thành Express
2011 - 2014: GĐ Tài chính Kerry Express Vietnam
mal v4 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Malcolm Rees
Thành viên HĐQT độc lập
2002 - 2007: P. Chủ tịch phụ trách Kinh doanh DHL Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
2007 - 2009: GĐ Kinh doanh toàn cầu DHL
vnd v4 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Vũ Quốc Doanh
GĐ Điều hành - Thành viên HĐQT
2008 - 2011: GĐ ĐH Miền Bắc Tín Thành Express
2011 - 2014: GĐ ĐHSX Miền Bắc Kerry Express Vietnam